Umjetnička djela

Memorabilijar Raguza

1. Raguza

1. Raguza

svileni papir, karton, kolaž, olovka na papiru
30 x 30 cm
2016.

2. Raguza

2. Raguza

svileni papir, karton, kolaž, olovka na papiru
30 x 30 cm
2016.

3. Raguza

3. Raguza

svileni papir, karton, kolaž, olovka na papiru
30 x 30 cm
2016.

4. Raguza

4. Raguza

svileni papir, karton, kolaž, olovka na papiru
30 x 30 cm
2016.

5. Raguza

5. Raguza

svileni papir, karton, kolaž, olovka na papiru
30 x 30 cm
2016.

6. Raguza

6. Raguza

svileni papir, karton, kolaž, olovka na papiru
30 x 30 cm
2016.

7. Raguza

7. Raguza

svileni papir, karton, kolaž, olovka na papiru
30 x 30 cm
2016.

8. Raguza

8. Raguza

svileni papir, karton, kolaž, olovka na papiru
30 x 30 cm
2016.

9. Raguza

9. Raguza

svileni papir, karton, kolaž, olovka na papiru
30 x 30 cm
2016.

hrHrvatski