Umjetnička djela

Memorabilijar (suradnje)

Hartmann triptih

1. Hartmann triptih

svileni papir, kolaž, grafitna olovka, grund masa na platnu
130 x 30 cm
2015.

2. Podravka

2. Podravka

svileni papir, kolaž, grafitna olovka, grund masa na platnu
160 x 135 cm
2014.

3. Podravka

3. Podravka

svileni papir, kolaž, grafitna olovka, grund masa na platnu
160 x 135 cm
2014.

4. Podravka

4. Podravka

svileni papir, karton, kolaž, grafitna olovka, grund masa na platnu
100 x 130 cm
2014.

Podravka triptih

5. Podravka triptih

svileni papir, karton, kolaž, grafitna olovka, grund masa na platnu
140 x 40 cm
2014.

hrHrvatski