Umjetnička djela

Passion Christi

passion-christi (1)

1. Raspeće I

ulje na platnu
46 x 30 cm
2007.

passion-christi (2)

2. Pasija III

ulje na platnu
100 x 80 cm
2006.

passion-christi (3)

3. Pasija V

ulje na platnu
63 x 53 cm
2006.

passion-christi (4)

4. Pasija VI

ulje na platnu
63 x 53 cm
2006.

passion-christi (5)

5. Pasija

ulje na platnu
23 x 35 cm
2006.

passion-christi (6)

6. Pasija X

ulje na platnu
23 x 35 cm
2006.

passion-christi (7)

7. Pasija II

ulje na platnu
35 x 22 cm
2006.

passion-christi (8)

8. Raspeće

ulje na platnu
20 x 15 cm
2006.

passion-christi (9)

9. Kod raspela

ulje na platnu
20 x 15 cm
2006.

passion-christi (10)

10. Raspeće

ulje na platnu
46 x 33 cm
2007.

passion-christi (11)

11. Raspeće

ulje na platnu
46 x 33 cm
2007.

passion-christi (12)

12. Pasija VII

ulje na platnu
63 x 53 cm
2008.

passion-christi (13)

13. Pasija VIII

ulje na platnu
63 x 53 cm
2008.

passion-christi (14)

14. Pasija IX

ulje na platnu
60 x 50 cm
2008.

hrHrvatski