Umjetnička djela

Vodene niti

1. Vodene niti (instalacija)

1. Vodene niti (instalacija)

svileni papir, žica, vuna
300 cm
2017.

2. Vodene niti (instalacija)

2. Vodene niti (instalacija)

svileni papir, žica, vuna
50 x 50 x 50 cm
2017.

3. Vodene niti (instalacija)

3. Vodene niti (instalacija)

svileni papir, žica, vuna
50 x 50 x 50 cm
2017.

4. Instalacija

4. Instalacija

žica, granje, željezo
63 x 63 x 63 cm
2017.

5. Instalacija

5. Instalacija

žica, granje, željezo
63 x 63 x 63 cm
2017.

hrHrvatski